Simültane Çevirinin Kullanım Alanları Nelerdir?
Simültane Çevirinin Kullanım Alanları Nelerdir?
6.01.2020

Simultane çevirinin kullanım alanları oldukça geniştir. Toplantı ve konferans salonlarında, uluslar arası spor faaliyetlerinde, diplomatik görüşmelerde, sempozyum ve seminerlerde simultane çeviri yapıldığını görmek mümkündür. Zamanla ilgi görmeye devam eden simultane çeviri anlık olarak iletişim kurabilmek ve iletişimi canlı tutabilmek açısından büyük önem arz eder. Hızlı iletişimin vazgeçilmezi olan simultane çeviri büyük gelişme göstererek pek çok farklı alanda kendini göstermeye devam eder. Simultane tercümenin tercih haline gelmesi ise, son zamanlarda bu alanda uzmanlaşmak isteyen tercüman sayısında da artışa neden olmuştur. 

 

     Çok dilli toplantılarda kullanılan en etkili yöntem olması, zaman kaybını önlemesi, aynı anda birden fazla dile çeviri yapılmasını kolaylaştırması nedeniyle son dönemlerde sıklıkla başvurulan yöntem haline gelmiştir. Ayrıca, dağıtılan kulaklıklar sayesinde sesinizin çok sayıda dinleyici tarafından rahatlıkla duyulabilmesi ve buna bağlı olarak dinleyici sayısının simultane kapsamında bir dezavantaj oluşturmaması ise simultaneyi odak haline getiren diğer faktörler arasındadır.

     Kullanım alanlarına bakacak olursak, geniş kapsamlı toplantılar ve organizasyonların simultane ihtiyacını doğurduğunu söyleyebiliriz. Geniş kapsamlı organizasyonlara katılım sayısı da fazla olduğu için her katılımcıya teker teker çeviri yapmak oldukça zordur. Bunlara ek olarak zaman kaybına yol açar ve her katılımcıya aynı ve eksizsiz şekilde çeviri yapıldığından emin olmak mümkün değildir. Bu bilgiler ışığında simultane tercümeye en çok ihtiyaç duyulan alanlar kısaca aşağıdaki kategoriler altında toplanabilir:

• TV programları, canlı yayınlar

•Haber bültenleri

•Uluslararası düzeyde diplomatik görüşmeler

•Spor faaliyetleri, müsabakalar

•Konferans, sempozyum, seminer ve toplantılar

 

Tüm bahsedilenler neticesinde, zamandan tasarruf etmek, doğru ve eksiksiz tercüme yapmak amacıyla simultane çeviri tercih edilir.

 

SİMULTANE ÇEVİRİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Her işte olduğu gibi simultane çeviride de dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde dinleyiciye sağlıklı bir çeviri sunmak pek mümkün değildir. Tercümanın çeviriyi rahatça yapabilmesi, kendini yalnızca çeviriye odaklaması ve sonuç olarak güzel bir çeviri sunabilmesi için bu hususlar büyük önem taşır.

 

1.            Uygun Ekipman

Anında çeviri yapabilmek için öncelikle duymak gereklidir. Çevirmen sesi net ve kesintisiz olarak duymalıdır. Bu sebeple simultane çevirmenlerin rahat çalışabilecekleri kabinler, kulaklık ve mikrofonlar ISO standartlarına uygun olmalıdır.  Çevirmenin rahat olması, çevirinin kalitesini etkileyeceği için simultane çeviri öncesinde ekipmanın uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

2.            Ön Hazırlık

                Çeviri kalitesini arttırmak, dinleyiciye doğru ve eksiksiz çeviri yapmak ve söz konusu çevirinin sorunlara yol açmasını engellemek amacıyla çevirmene önceden bilgi vermek gereklidir. Ortalama bir çevirmen hafızasında 20 binden fazla kelime tutarken uzman bir çevirmen 50 bine yakın kelimeyi hafızasında tutar. Ancak milyonlarca kelimenin olması, çevirmenin toplantıdaki, konferanstaki veya sempozyumdaki her kelimeyi bilmesine olanak vermemektedir. Bu nedenle çevirmene toplantı öncesinde varsa sunumu ve terim listesini sunmak gereklidir. İyi hazırlık kaliteli bir çevirinin ön koşuludur.

 

3.            Kabinin Konumu

Simultane çeviri kabini sahneyi doğrudan ve net olarak görmelidir. Çevirmenin çeviri yaparken sahneyi, katılımcıları ve sunumu rahatlıkla görmesi çevirmene kolaylık sağlar. Örneğin konuşmacı sunumdan herhangi bir şey gösterdiği anda çevirmen konuşmacının neyi gösterdiğini görebilirse, aktarmak istediği mesajı daha rahat şekilde dinleyiciye iletebilir. Ayrıca sayıları, tarihleri, isimleri kaçırması halinde, sunumdan bakarak takip edebilir.Kabinin salonda olmadığı durumlarda tercümanlar kabin içerisinde yer alan ekranda konuşmacları ve herhangi bir sunum varsa yansıtılan sunumu takip edebilmelidir.

 

4.        Jest ve Mimikler

Simültane Çeviride Sözel İletşimin oldugu gibi göresel iletişimde önemlidir.Simültane çeviri yaparken konuşmacıyı duyuyor olmak yetmez. Konuşamacının beden dilinimimklerini ve yüz ifadesini takip etmek çeviriyi daha başarılı kılacaktır.

 

Simültane Çeviri ve Teknik Eleman

   Simültane çeviri bir teknik işidir. Çevirmenlerin yanı sıra teknik elemanlarda büyük önem taşır. Çevirinin yapıldığı sırada çıkacak herhangi bir sorun anında müdahale edilmesi durumun da teknik elmanın  orada hazır bulunası gerekmektedir. Konuşmacının mikrofonundan tutunda dinleyicilerin kulaklıklarına kadar sormluluk teknik elemanın sorumluluğundadır.

Görüldüğü gibi simültane çeviri aslında yalnızca çevirmenin çeviri yapmasıyla sınırlı bir eylem değil, aksine teknik sistemin kurulması ve bu sistemi çalışır hale getiren teknik elemanlarla tam bir ekip işidir.